KotipalveluKotipalvelut vanhuksille

Asiakkaat ovat pääasiassa kotona asuvia ikäihmisiä, joiden toimintakyky on joko tilapäisesti tai pysyvästi alentunut siinä määrin, että he kokevat tarvitsevansa kotona asumiseensa ulkopuolista apua.

Henkilökohtainen hoiva

Tavoitteena on asiakkaan omien voimavarojen ja toimintakyvyn ylläpitäminen sekä todellisten tarpeiden ja toiveiden huomioiminen. Sopimusasiakkaan kanssa, asiakkaan niin halutessa, tehdään kirjallinen palvelu- ja hoitosuunnitelma.

Puhtaus


 • Asiakkaan peseminen ja/tai avustaminen esim. aamu- ja iltapesuissa sekä suuhygieniassa. Ihon rasvaaminen ja tarkkailu (mm. kuivuus, haavaumat, punoitukset, ihottumat, hiertymät) ja kynsien leikkaaminen.

 • Asiakkaan avustaminen, wc:ssä, alusastialla tai virtsapulloon virtsaamisessa. Tarvittaessa asiakkaalle vaipan vaihto ja katetripussin tyhjentäminen.

 • Asiakkaan kuulolaitteen huoltaminen ja paikalleen asettaminen. Silmäproteesin puhdistus.

 • Asiakaan avustaminen pukeutumisessa ja riisumisessa. Tarvittaessa avustaminen tukisukkien pukemisessa.

 • Asiakkaan hiusten kampaaminen ja laittaminen sekä parranajo.


Ravinto

 • Aamu-, ilta- ja/tai välipalojen valmistaminen sekä lounaan ja päivällisen lämmittäminen ja/tai valmistaminen. Tarvittaessa asiakkaan avustaminen syömisessä ja juomisessa.

 • Asiakkaan peruselintarvikkeista huolehtiminen sekä avustaminen kauppatilauksen tekemisessä. Asiakkaan riittävän nesteytyksen ja ravitsemuksen tarkkailu (mm. virtsaneritys ja kuivumisoireet). Ravintoon ja ruokavalioihin liittyvä ohjaaminen.

 • Tarvittaessa lääkkeiden antaminen asiakkaalle valvotusti.


Kodinhoito


 • Ylläpitosiivouksesta huolehtiminen (mm. imurointi, kostea pyyhintä, wc:n pesu, keittiön siivous, tiskaus ja roskien ulos vienti.

 • Vuoteen kunnostaminen sekä vuodevaatteiden tuulettaminen ja vaihtaminen.

 • Pyykkien laittaminen pesukoneeseen ja kuivumaan ripustaminen tai pesulaan toimittaminen.


Turvallisuus ja esteettömyys


 • Turvapuhelimen, ovivahdin, hellavahdin, kaatumisvahdin, turvarannekkeen, asianmukaisten apuvälineiden ja palohälyttimen toiminnan tarkistaminen.

 • Opastaminen, neuvonta ja avustaminen apuvälineiden hankinnassa ja niidenkäytössä (tarvittaessa apuna fysioterapeutti) sekä kodin muutostöihin liittyvissä asioissa.

 • Esteettömän kulun varmistaminen, (esim. matot, liukkaat lattiat, portaat) valaistuksen ja lieden ym. sähkölaitteiden tarkistaminen.


Henkinen ja fyysinen vireys


 • Turvattomuudentunteen huomioiminen

 • Asiakkaan henkinen tukeminen ja kannustaminen kuuntelemalla ja olemalla läsnä.

 • Fyysisten ja psyykkisten huolien ja ongelmien huomioiminen ja seuraaminen havainnoimalla asiakasta.

 • Asiakkaan kanssa keskusteleminen ja asiakkaan tukeminen arjen asioissa sekä ongelmatilanteissa.

 • Kuntouttava työote ja asiakkaan toimintakyvyn ylläpitäminen (esim. omatoimisuudentukeminen, itse tekemään kannustaminen, keskustelun aktivointi ja avustaminen henkilökohtaisissa harjoitteissa).


Ulkoilu ja saatto


 • Mm. ulkoilu ja lääkäriin, sairaalaan, laboratorioon, pankkiin, kauppaan tai kampaajalle saattaminen.

 • Muut erikseen sovittavat ulkoilut ja saatot.


Muut


 • Ajanvaraukset jalkahoitoon, parturiin, hierojalle ym.

 • Erilaisissa yhteiskunnallisissa asioissa neuvominen ja tukeminen: eläkkeensaajan hoitotuki, asumistuki, kuljetuspalvelut ym.

 • Postin avaaminen sovitusti.

 • Tarvittaessa veden ja puiden kantaminen, talon lämmittäminen ja pihatyöt. (Jos asiakkaalla ei ole ketään, joka asioista huolehtisi).

 • Yhteistyö omaisten, tukipalveluiden tuottajien ja muiden hoitoon osallistuvien tahojen kanssa (mm. henkilökohtaiset avustajat, edunvalvojat).

 • Maksutta jaettavien hoitotarvikkeiden hankinnassa avustaminen (lähihoitajalla on oltava tarvittaessa mahdollisuus konsultoida sairaanhoitajaa).

 • Maksuttomien hoitotarvikkeiden saamiseksi tilauslomakkeiden toimittaminen ilmoitettuun toimipisteeseen.

 • Sisältää asiakkaan haavanhoito-, diabetes- ja avannetarvikkeet sekä vaipat ym. hoitotarvikkeet.

 • Tarvikkeiden asiakkaalle toimittamisesta huolehtiminen
Kotipalvelut mielenterveys- ja päihdekuntoutujille

Jaserv Home and Care Oy:n mielenterveys- ja päihdekuntoutujille suunnattujen kotipalveluiden tavoitteena on ohjata asiakkaan kuntoutumista siten, että tuen tarve asteittain vähenee. Palveluihin kuuluvat mm. keskustelut ohjaajan kanssa, lääkkeiden jako ja niiden ottamisen seuranta sekä asiointiapu. Lisäksi kotipalvelun tehtäviä ovat henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtiminen, ravinto sekä siihen liittyvä ohjaus, kodinhoito sekä kodin ja asiakkaan turvallisuudesta huolehtiminen.

Henkinen ja fyysinen vireys ja ohjaaminen


 • Henkilökohtaisen kuntoutussuunnitelman mukaisesti, jonka laatimisen raameina ovat asiakkaan tämänhetkiset voimavarat ja tuen tarpeet sekä niiden pohjalta asetettavat tavoitteet, edetään yhdessä ohjaajan kanssa hallitusti ammatillisin keinoin ja asiakkaan ehdolla kohti oman elämän hallintaa.

 • Tässä yhteistyössä asiakas on vastuullinen osallistuja.

 • Yhteistyösuhteen elementit ovat: dialogisuus, kokonaisvaltaisuus, voimavaralähtöisyys, luottamuksellisuus, empatia.

 • Yhteistyösuhteen menetelminä käytetään: huolenpitoa, läsnäoloa, keskustelua, kuuntelemista ja havainnointia, ohjaamista sekä yhdessä tekemistä.

 • Asiakasta ohjataan päivätoimintaan ja tarvitaessa häntä ohjataan työkokeiluun/työhön, jolloin asiakas saa jälleen asteittain otteen elämästään.

 • Yhteistyösuhde asiakkaan kanssa on vuorovaikutteinen ja tapahtuu yhteisymmärryksessä hänen, hänen läheistensä sekä häntä hoitaneiden/hoitavien (moniammatillinen työryhmä) kanssa


Puhtaus ja siihen liittyvä ohjaus


 • Päivittäisestä hygieniasta huolehtiminen ja/tai sen hoitamisessa ohjaaminen

 • Vaatehuolto


Ravinto ja siihen liittyvä ohjaus


 • Asiakkaan peruselintarvikkeista huolehtiminen sekä avustaminen niiden hankkimisessa esim. kauppatilauksen tekemisessä tai kaupassa käymisessä sekä riittävän nesteytyksen ja ravitsemuksen tarkkailu. Ravintoon ja ruokailuun liittyvä ohjaaminen.

 • Tarvittaessa lääkkeiden antaminen asiakkaalle valvotusti.


Kodinhoito ja siihen liittyvä ohjaus


 • Asiakkaan kanssa yhdessä ylläpitosiivouksesta huolehtiminen (mm. imurointi, kostea pyyhintä, wc:n pesu, keittiön siivous, tiskaus ja roskien ulos vienti.

 • Asiakkaan ohjaaminen/auttaminen vuoteen kunnostamisessa sekä vuodevaatteiden tuulettamisessa ja vaihtamisessa.

 • Asiakkaan ohjaaminen/auttaminen pyykkien laittamisessa pesukoneeseen ja kuivumaan ripustaminen tai pesulaan toimittaminen.


Ulkoilu ja saatto


 • Ulkoiluun ja liikuntaan kannustaminen. Yhdessä tekeminen.

 • Kodin ulkopuoliseen esim. kuntouttavaan ryhmään ohjaaminen ja tarvittessa saattaminen.

 • Lääkäriin, sairaalaan, laboratorioon, pankkiin, kauppaan, kampaajalle tai jalkahoitajalle ohjaaminen ja tarvittaessa saattaminen.


Muut


 • Palohälyttimen ja kodin turvallisuuden varmistaminen sekä asianmukaisten henkilökohtaisten apuvälineiden hankkiminen ja niiden käytön opastaminen.

 • Henkilökunnalle annetaan oma turvallisuusohje perehdytysvaiheessa.

 • Yrityksellä on voimassa oleva vastuuvakuutus.

 • Tarvittaessa kodin sisustamisessa ohjaaminen ja avustaminen, muuttoapupalvelu, kodin pienet ylläpitotyöt.

 • Erilaisissa yhteiskunnallisissa asioissa neuvominen ja tukeminen esim. asumistuki.

 • Yhteistyö omaisten, tukipalveluiden tuottajien ja muiden hoitoon osallistuvien tahojen kanssa esim. lääkäri, sosiaalityöntekijä, fysioterapeutti, ravitsemusterapeutti, diabeteshoitaja.
Kotipalvelut lapsiperheille

Tavoitteena on asiakasperheen omien voimavarojen ja toimintakyvyn ylläpitäminen ja elämänhallinta. Laadimme yhdessä hoito- ja palvelusuunnitelman, jonka raameina ovat perheen tämänhetkiset voimavarat ja tuen tarpeet.

Hoiva


Tavoitteena on asiakasperheen omien voimavarojen ja toimintakyvyn ylläpitäminen sekä todellisten tarpeiden ja toiveiden huomioiminen. Asiakkaan kanssa tehdään kirjallinen palvelu- ja hoitosuunnitelma.


Puhtaus


 • Henkilökohtainen hygienia ja tarvittaessa siinä avustaminen.


Ravinto


 • Aamu-, ilta- ja/tai välipalojen valmistaminen sekä lounaan ja päivällisen lämmittäminen ja/tai valmistaminen. Tarvittaessa asiakkaan avustaminen syömisessä ja juomisessa.

 • Asiakkaan ravitsemustilan seuranta ja painon mittaaminen.

 • Erityisruokavalioiden huomioiminen ja noudattaminen sekä ruoka-aineallergioiden huomioiminen.

 • Asiakkaan peruselintarvikkeista huolehtiminen sekä avustaminen niiden hankkimisessa.

 • Ravintoon ja ruokavalioihin liittyvä ohjaaminen.

 • Tarvittaessa lääkkeiden antaminen asiakkaalle valvotusti.


Kodinhoito


 • Ylläpitosiivouksesta huolehtiminen (mm. imurointi, kostea pyyhintä, wc:n pesu, keittiön siivous, tiskaus ja roskien ulos vienti.

 • Vuoteen kunnostaminen sekä vuodevaatteiden tuulettaminen ja vaihtaminen.

 • Pyykkien laittaminen pesukoneeseen, kuivumaan ripustaminen ja silittäminen tai pesulaan toimittaminen.


Turvallisuus ja esteettömyys


 • Asianmukaisten ja turvallisten apuvälineiden ja palohälyttimen toiminnan tarkistaminen.

 • Opastaminen, neuvonta ja avustaminen apuvälineiden hankinnassa ja niidenkäytössä (tarvittaessa apuna fysioterapeutti) sekä kodin muutostöihin liittyvissä asioissa esim. turvaportti.


Henkinen ja fyysinen vireys


 • Turvattomuudentunteen huomioiminen

 • Asiakasperheen henkinen tukeminen ja kannustaminen kuuntelemalla ja olemalla läsnä. Fyysisten ja psyykkisten huolien ja ongelmien huomioiminen ja seuraaminen havainnoimalla asiakasta.

 • Asiakkaan kanssa keskusteleminen ja asiakkaan tukeminen arjen asioissa sekä ongelmatilanteissa.

 • Kuntouttava työote ja asiakkaan toimintakyvyn ylläpitäminen esim. kannustetaan ulkoilemaan ja ottamaan omaa aikaa harrastamiseen ja voimien keräämiseen tekemällä sitä, mikä on mielekästä.


Ulkoilu ja saatto


 • Mm. ulkoilu ja lääkäriin, sairaalaan, laboratorioon saattaminen.

 • Muut erikseen sovittavat ulkoilut ja saatot.


Muut


 • Ajanvaraukset erilaisiin palveluihin.

 • Erilaisissa yhteiskunnallisissa asioissa neuvominen ja tukeminen: hoitotuki, asumistuki, kuljetuspalvelut ym.


Palvelut oikeuttavat kotitalousvähennykseen!

Jos olet ikääntynyt, sairas, toipilas tai kuntoutuja voit ostaa arvonlisäverottomasti kodinhoitopalveluita, jotka auttavat Sinua kotona asumisessa ja arjen sujumisessa.

Laadimme hoito- ja palvelusuunnitelman Sinun tai läheisesi tarpeiden mukaan.
Tuotamme sovitun palvelun asiakaslähtöisesti, luotettavasti, turvallisesti ja laadukkaasti.

Palvelu sisältää sosiaalihuoltolain 20 §:n ja 21 §:n ja sosiaalihuoltoasetuksen 9 §:n 1 kohdan tarkoittaman kotipalvelun, jota annetaan täysi-ikäisille henkilöille ja perheille.

"  

Jaserv Home and Care Oy:n tarjoava kotipalvelu on vastaus yhteiskunnan muuttuvaan tarpeeseen.

  "


Kotipalvelun tavoitteena on tukea asiakkaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia ja mahdollisimman itsenäistä selviytymistä kotona sekä ylläpitää ja parantaa heidän fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyään.
asiakaspalvelu@jaservhomeandcare.fi - +358 400 490 414 - Tammipirtinkuja 12 02330 Espoo - Rekisteriseloste -

Omavalvontasuunnitelma